Lanový park Teplice

Teplota 32°C  Vítr 4m/s

  • Největší lanový park v Ústeckém kraji 
  • Více než 20 překážek
  • Unikátní místo s možností parkování
  • 3 velké atrakce v rámci jednoho parku
  • Pro děti již od 3 let
  • Zázemí s terasou a občerstvením

Park se skládá ze tří celků: Dětská trasa, Rodinná trasa a Lanovka.

Dětská trasa - otevřena denně od dubna do října

Dětská trasa je určena dospělým a dětem již od 3 let. Děti do 7 let mají vstup povolen pouze s přímým dozorem dospělé osoby.

Trasu tvoří 14 domečků. Tyto domečky jsou přepojeny visutými lávkami, na kterých jsou nainstalovány překážky určené k překonávání. Bezpečnost je zajištěna použitím ochranných sítí, které zachytí případný pád. Na atrakci je tedy možný bezpečný volný pohyb uživatelů bez nutnosti jištění.

Směr pohybu na trase je libovolný. Maximální počet osob v jednom domečku je 5 osob. Maximální počet osob na jedné překážce je 5 osob. Maximální počet osob na schodišti, směřující ke vstupu na atrakci, je taky 5 osob.

Celková kapacita trasy je 140 osob (počítáno pro osoby o hmotnosti max. 80 kg). Tělesná výška není omezena, ale osoby s výškou nad 190 cm musí dbát zvýšené opatrnosti.

Rodinná trasa
je přístupná pouze po předchozí objednávce pro větší skupiny osob.

Rodinná trasa je určena pro děti od 7 let, které dosáhnou do výšky minimálně 185 cm a dospělé.
Děti do 10 let mají vstup povolen pouze s přímým dozorem dospělé osoby.

Trasu tvoří 12 překážek, které jsou nainstalovány mezi ocelové sloupy s přestupnými plošinami. Bezpečnost je zajištěna systémem průběžného samočištění Saferoller, doplněným na nástupu o zatahovací naviják.  Pro zajištění bezpečnosti je uživatel povinen použít osobní ochranné prostředky: úvazek, přilbu a jistící set

Instruktor poskytne uživateli informace o manipulaci s vybavením, proveze jeho kontrolu a přidělí výstroj přiměřenou tělesné stavbě uživatele. Dále předvede, jak si výstroj obléci a jak nastavit velikost. Na trenažéru uživateli demonstruje způsob použití jistícího systému, nechá uživatele jej vyzkoušet a před nástupem na první překážku zkontroluje výstroj. U nástupu stáhne instruktor připijí uživatele na jistící systém. Veškeré podrobné informace předá instruktor uživateli přímo na místě.

Na trasu se vstupuje po žebříku a směr pohybu je určen pořadím překážek. Maximální počet osob na jednotlivé překážce je 1 osoba. Maximální počet osob na přestupní plošině jsou 2 osoby. Maximální počet osob na žebříku je 1 osoba.

Celková maximální kapacita trasy je 20 osob. Hmotnost ani tělesná výška nejsou omezeny, ale osoby s tělesnou výškou nad 190 cm musí dbát zvýšené opatrnosti z důvodu snížené podchodné výšky v některých částech trasy.

Obslužný chodník pod Rodinnou trasou je určen výhradně pro pracovníky obsluhy – slouží pro účely záchrany uživatelů nebo pro potřeby údržby.

Lanovka
je přístupná pouze po předchozí objednávce pro větší skupiny osob.

Lanovka je atrakce, umožňující prostřednictvím kladky sjezd uživatele na laně napnutém mezi sloupy. Trasa obsahuje 2 úseky délky přibližně 2x 34 metrů. Úseky jsou rozděleny sloupem, na který uživatel dojíždí a následně se z něj spouští na druhý úsek.

Atrakce je určena dospělým a dětem od 12 let. Děti do 15 let mají vstup povolen pouze s přímým dozorem dospělé osoby.

Vstup i sestup na Lanovku je prostřednictvím žebříku, směr pohybu je určen: z nejvyššího sloupu přes středový na nejnižší. Maximální počet osob na jednotlivém úseku je 1 osoba. Maximální počet osob na jedné přestupní plošině jsou 2 osoby. Maximální počet osob na žebříku je 1 osoba.

Celková maximální kapacita Lanovky je 3 osoby + případný doprovod instruktora. Atrakce je určena osobám o hmotnosti min. 40 kg a max. 130 kg. Tělesná výška není omezena.

Zařízení NENÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ! Za děti odpovídá jejich zákonný zástupce nebo jiný dospělý doprovod.

V případě nepříznivého počasí (deště, silného větru, velmi nízkých teplot) se otevírací doba může změnit.
Pro aktuální informaci volejte +420 737 266 351.

Lanový park Teplice / Lanový park Teplice